“Atçılık sektörünün ülke ekonomisine olan katkısı” düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı
  • PAYLAŞ

  • “Atçılık sektörünün ülke ekonomisine olan katkısı” düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı
  • site (800 x 600)
  • site2 (800 x 600)
  • site3 (800 x 600)

Atçılık sektörünün ülke ekonomisine ve istihdamına katkıları, sektörün üç büyük paydaşı Türkiye Jokey Kulübü, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Binicilik Federasyonu tarafından açıklandı...

 

 Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanımız Sayın Dr. Hakan Kazancı; “1996 yılında kurulan federasyonumuz Türk kültürünün önemli parçalarından olan geleneksel spor dallarında faaliyetlerine büyük bir azim ve istekle devam etmektedir. Her milletin geçmişinden gelen, tarihinin bir parçası olmuş ve yer yer de içinde bulunduğu coğrafyanın şartları tarafından şekillenmiş bir spor kültürü vardır. Bu kültürde ön plana çıkan niteliklerle o toplumun genel karakteri arasında da sıkı bir ilişki vardır. Değişen yaşam ve çevresel şartlar nedeniyle bu kültürün unutulma riski beraberinde o milletin tarihsel karakterine has pek çok tecrübenin, meziyetin, şahsiyetin kaybolmasına neden olabilmektedir. Bünyesinde Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Rahvan Binicilik, Aba Güreşi, Kuşak Güreşi, Şalvar Güreşi, Geleneksel Kızak ve Atlı Kızak spor branşlarını barındıran federasyonumuz için, Atalarımızdan gelen bu kültürleri nesilden nesile yaşatabilmek hayati önem taşımaktadır. 2017 yılı itibariyle 50 ilde, 186 kulüp, 14.000’ e yakın sporcu, 351 antrenör, 1.116 hakem ile Atlı Cirit, Rahvan Binicilik, Atlı Okçuluk, Aba Güreşi (Kapışmalı-Aşırtmalı), Şalvar Güreşi, Kuşak Güreşi, Geleneksel Kızak, Atlı Kızak olmak üzere 8 branşta faaliyet gösteriyoruz. Federasyon olarak hedefimiz; Türk Kültürünün önemli parçalarından olan ve gönülden yapılan geleneksel sporlarımızı çağın gerektirdiği bilimsel gelişmelerle destekleyebilmektir.” dedi.