Atlı Cirit Aday Hakem Kursu
  • PAYLAŞ

  • Atlı Cirit Aday Hakem Kursu

ATLI CİRİT ADAY HAKEM KURSU
21-23 ŞUBAT 2020 - GENÇLİK MERKEZİ TOPLANTI SALONU / GENÇLİK ve SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK


Atlı Cirit Aday Hakem Kursu 21-23 Şubat 2020 tarihlerinde Uşak’ta yapılacaktır. Söz konusu kursa katılacaklarda aranacak şartlar, istenen belgeler ve kurs programı aşağıdadır.

 
İlgililere duyurulur.

 

 

 


Hakem Kursuna Başvuracaklarda Aranan Şartlar
 

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli sporcularda bu koşul aranmaz),

c) 18 yaşından gün almış olmak ve 55 yaşını aşmamış olmak,

ç) Hakemlik yapmak için zihinsel ve fiziksel bir özrü olmadığım sağlık raporu ile belgelemek,

d) Daha önce geleneksel spor dalları ya da başka bir spor dalında, hakem, sporcu veya başka bir görevde iken altı aydan daha fazla hak mahrumiyeti veya müsabakalardan men cezası almamış olmak,

e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

 


İstenilen Belgeler


a) Dilekçe (Açık adresli)

b) 2 adet vesikalık fotoğraf

c) Sağlık raporu (Hükümet tabipliğinden veya aile sağlığı merkezinden) (aslı)

ç) Adli Sicil Belgesi (aslı)

d) Diploma sureti

e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı.

f) Nüfus cüzdanı sureti (resimli)

g) Hakem Bilgi Formu (resimli) (aşağıdaki linkten indirebilirsiniz)Kurs Programı

Kurs yeri                                   : Gençlik Merkezi Toplantı Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - UŞAK

Kurs başlama ve bitiş saatleri   : 21 Şubat 2020 / 13.00 - 18.00

                                                    22 Şubat 2020 / 10.00 - 18.00

                                                    23 Şubat 2020 / 10.00 - 12.00

 

NOT: Eksik evrakla kurs kayıtları yapılmayacaktır.


Hakem başvuru formu linki için tıklayınız.