VİZYON & MİSYON
  • PAYLAŞ

VİZYON & MİSYON
MİSYONUMUZ:

Federasyonumuz misyonunu, “ Ata sporlarımızı başta ulusal ve uluslararası seviyede tanıtmak ve başarılı kılmak, itibarını artırmak ve gelecekteki başarısını güvence altına almak; bu spor dallarının yaygınlaşmasını sağlayıcı fırsatlar oluşturarak toplumumuzun daha sağlıklı, aktif ve başarılı gençler yetiştirmesine yardımcı olmak” olarak benimsemiştir.

Misyonumuzun önemli bir parçasını oluşturan Ata Sporlarımızı tarihi kökleri ile buluşturmak, uluslararası zeminlerde bu sporlarımızın ortak bir Türk spor kültürü oluşturulmasında yeniden ortaya koymak ve gelecek nesillere aktarmak oldukça önemlidir. Türkiye dışındaki Türki Cumhuriyetlerinde ve akraba topluluklarında; kültürel, sosyal ve iktisadi alanlarda olduğu gibi, sportif sahada da ortak özelliklerimizin, tarihi değerlerimizin ve müşterek hedeflerimizin ortaya çıkarılması ve işlenmesi, hem Türk dünyasına ve hem de bütün insanlığa büyük bir değer katacaktır.

Geleneksel Spor Dalları alanındaki gelişimin temel değerlerini oluşturmak, hedeflerini belirlemek, ana hedef gruplarını tanımlamak, ülkedeki genç bireyler ve tüm ilgili kurum-kuruluş ve gruplar arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak başlıca görevlerimiz arasındadır.

VİZYONUMUZ :

Ana hedefimiz, yüzyıllar boyunca deneyimlerle kazanılan ve kuşaktan kuşağa aktarılarak insanların ortak belleğinde yer eden geleneksel spor kültürümüzü dört yıllık bir dönem içerisinde, sportif ve kültürel olarak ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı ve saygın bir konuma ulaşmaları ve başarılanı sürdürebilmesinin güvence altına alınmasıdır.