ATLI KIZAK – GELENEKSEL KIZAK ADAY HAKEM KURSU
  • PAYLAŞ

  • ATLI KIZAK – GELENEKSEL KIZAK ADAY HAKEM KURSU

ATLI KIZAK – GELENEKSEL KIZAK ADAY HAKEM KURSU
14-15 ARALIK 2019 - GENÇLİK ve SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU


Atlı Kızak – Geleneksel Kızak Aday Hakem Kursu 14-15 Aralık 2019 tarihlerinde Kastamonu’da yapılacaktır. Söz konusu kursa katılacaklarda aranacak şartlar, istenen belgeler ve kurs programı aşağıdadır.

 
İlgililere duyurulur.

 

 

 


Hakem Kursuna Başvuracaklarda Aranan Şartlar
 

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli sporcularda bu koşul aranmaz),

c) 18 yaşından gün almış olmak ve 55 yaşını aşmamış olmak,

ç) Hakemlik yapmak için zihinsel ve fiziksel bir özrü olmadığım sağlık raporu ile belgelemek,

d) Daha önce geleneksel spor dalları ya da başka bir spor dalında, hakem, sporcu veya başka bir görevde iken altı aydan daha fazla hak mahrumiyeti veya müsabakalardan men cezası almamış olmak,

e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

 


İstenilen Belgeler


a) Dilekçe (Açık adresli)

b) 2 adet vesikalık fotoğraf

c) Sağlık raporu (Hükümet tabipliğinden veya aile sağlığı merkezinden) (aslı)

ç) Adli Sicil Belgesi (aslı)

d) Diploma sureti

e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı.

f) Nüfus cüzdanı sureti (resimli)

g) Hakem Bilgi Formu (resimli) (aşağıdaki linkten indirebilirsiniz)



Kurs Programı

Kurs yeri                                   : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havuzu Toplantı Salonu/ Kuzeykent Mahallesi - Kastamonu

Kurs başlama ve bitiş saatleri   : 14 Aralık 2019 / 09.00 - 18.00

                                                    15 Aralık 2019 / 09.00 - 18.00

 

NOT: Eksik evrakla kurs kayıtları yapılmayacaktır.


Hakem başvuru formu linki için tıklayınız.