GELENEKSEL KIZAK-ATLI KIZAK ADAY HAKEM KURSU 10-11-12 HAZİRAN 2022 BALIKESİR
  • PAYLAŞ

  • GELENEKSEL KIZAK-ATLI KIZAK ADAY HAKEM KURSU 10-11-12 HAZİRAN 2022  BALIKESİR

GELENEKSEL KIZAK - ATLI KIZAK ADAY HAKEM KURSU
10-11-12 HAZİRAN 2022 - BALIKESİR


Geleneksel Kızak-Atlı Kızak Aday Hakem Kursu 10-11-12 Haziran 2022 tarihlerinde Balıkesir Bigadiç Belediyesi Hisar köy Termal Tesisleri Toplantı Salonunda yapılacaktır. Söz konusu kursa katılacaklarda aranacak şartlar, istenen belgeler ve kurs programı aşağıdadır.
İlgililere duyurulur.

Hakem Kursuna Başvuracaklarda Aranan Şartlar
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli sporcularda bu koşul aranmaz),
c) 18 yaşından gün almış olmak ve 55 yaşını aşmamış olmak,
ç) Hakemlik yapmak için zihinsel ve fiziksel bir özrü olmadığım sağlık raporu ile belgelemek,
d) Daha önce geleneksel spor dalları ya da başka bir spor dalında, hakem, sporcu veya başka bir görevde iken altı aydan daha fazla hak mahrumiyeti veya müsabakalardan men cezası almamış olmak,
e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

İstenilen Belgeler
a) Dilekçe (Açık adresli)
b) 2 adet vesikalık fotoğraf
c) Sağlık raporu (Hükümet tabipliğinden veya aile sağlığı merkezinden) (aslı)
ç) Adli Sicil Belgesi
d) Diploma sureti
e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı.
f) Nüfus cüzdanı sureti (resimli)g) Hakem Bilgi Formu (resimli)

Kurs Programı
Kurs yeri : Balıkesir Bigadiç Belediyesi Hisar köy Termal Tesisleri
Kurs başlama ve bitiş saatleri : 10 Haziran 2022 – 10.00 – 17.30
11 Haziran 2022 – 10.00 – 17.30
12 Haziran 2022 - 10.00 - 17.30


NOT: Eksik evrakla kurs kayıtları yapılmayacaktır.

 

  Aday Hakem Bilgi Formu