TÜRKİYE GELENEKSEL ATLI SPOR DALLARI FEDERASYONU'NUN SPORCULARINA DUYURUSU
  • PAYLAŞ

  • TÜRKİYE GELENEKSEL ATLI SPOR DALLARI FEDERASYONU'NUN  SPORCULARINA DUYURUSU

 

31855 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “TÜRKİYE GELENEKSEL ATLI SPOR DALLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ”nde, Federasyonumuzun görev yetkileri açık bir şekilde belirlenmiş ve ilgili kanunlarca güvence altına alınmıştır. Buna göre;


Türkiye’yi spor dalı ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek (Madde 6.b), talep eden kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma, özel seminer ve kurslara ilişkin, gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izinlerini vermek (Madde 6.ı), uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer, antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak (Madde 6.j), Yurt içi ve yurt dışında uluslararası spor dalı ile ilgili faaliyetleri ve yurt içi diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek. (Madde 6.ç), uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek (Madde 6.h) görev ve yetkilerinin Federasyonumuzda bulunduğu hatırlatılmaktadır.


Buna göre Federasyonumuzun yetkili olduğu ilgili spor dallarında özel yarışma, gösteri amaçlı müsabaka, kurs, seminer faaliyetleri organize etmek ve bu faaliyetlere katılım için izin alınması zorunludur. Bununla birlikte Federasyon, gerekli gördüğü durumlarda gösteri amaçlı müsabakalara katılacak karma takım oluşturma yetkisine de sahiptir.


Yukarıdaki bilgiler ışığında (1) yurtiçi/yurtdışındaki özel yarışma ve gösteri amaçlı müsabakalara izin almadan iştirak edilmesi ile (2) Federasyonun yetkili olduğu spor dallarının temsilcilik görevinin üstlenilmesinden doğabilecek ihlal durumlarında Disiplin Kurulumuz yetkilidir. 7405 Sayılı “SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU”na göre Disiplin kurulu; ihtar, kınama, para cezası, ödüllerin iadesi, ihraç, müsabakadan men, hak mahrumiyeti, lisans ve diğer uygunluk belgelerinin askıya alınması veya iptali, spor dalı tescilinin iptali ve Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik veya spor federasyonları tarafından çıkarılacak talimatla belirlenecek diğer cezaları verme yetkisine sahiptir.


Amacı, bünyesindeki ilgili spor dallarının gelişmesi olan Federasyonumuz, tüm uygun izin taleplerine olumlu yanıt vermeye ve desteklemeye devam edecektir. Diğer taraftan yukarıda belirtildiği üzere izin ve yetki alınmadan usule uygun olmayan her türlü durumun Disiplin Kurulumuz başta olmak üzere ilgili organlarımıza intikal ettirileceği ve takibinin yapılacağı hususunu camiamıza önemle hatırlatırız.